TẤM LỢP NHỰA PVC - ABS LOẠI 6 SÓNG
Mã SP: TL6S-2.0, TL6S-2.5, TL6S-3.0 KR: 1.130mm/ HD: 1.050mm
TẤM LỢP NHỰA PVC - ABS LOẠI 5 SÓNG
Mã SP: TL5S-2.0, TL5S-2.5,TL5S-3.0 KR: 910 mm/ HD: 850 mm
TẤM LỢP SẮC MÀU
TẤM ÚP NÓC MÁI PVC - ABS
LOẠI 6 SÓNG MÃ SP: UN6S
L: 1.130mm; W: 470mm
NGÓI LỢP NHỰA
GẠCH XÂY DỰNG NHỰA
GẠCH LÁT NHỰA
HẠT NHỰA MÀU
BỘT ĐÁ

BAO BÌ

NHÀ XƯỞNG